"Personal System" - En guide til personlig udvikling
- artikel af Mikkel Urup

Udgivet af Viatech 1993 som kursusmappe med ISBN 87-984626-0-1.

3. reviderede udgave 1998 til brug for internet. Oversættelse ved VIATECH 1993


Forord

Personal System består af 4 gradvise trin som tilskynder brugeren til at sammensætte sin egen livsfilosofi.

Materialet gennemgår nogle af de mest livskloge ord der er skrevet af mennesker. Hvert trin indledes med nogle udvalgte citater fra nogen af historiens mest anerkendte filosoffer, forfattere, videnskabsmænd og kunstnere. Disse tankemætteder sætninger er udvalgt efter en omfattende gennemgang af mange forskellige filosofier, erindringer fra kendte folk o.s.v. Jeg lover dig at du får nogen af de vigtigste og mest betydningsfulde ting disse mennesker har sagt eller skrevet.

Nogen gange kan disse sætninger virke lidt for enkle - næsten idiotisk enkle - de tager ingen tid at læse. Måske skal man i virkeligheden kun læse én sætning om dagen for helt at fatte den fulde livsvisdom der ligger i hver sætning. Måske vil du skøjte henover materialet, for bagefter at sige: "Det er jo så enkelt at selv et barn ville kunne forstå det!". Måske. Måske vil du ikke forstå at storhed ligger i det enkle, det perfekte, det som sammenfatter en million tanker i én enkelt pragtfuld tanke... Så læs langsomt - rigtig rigtig langsomt!

Når du har læst disse guldkorn, følger nogle små opgaver som er min personlige udfordring til dig! Disse guldkorn er nemlig ikke blevet tænkt af tidernes største tænkere blot for at du kunne sige: "Nå og hvad så?!?". Nej. disse guldkorn indeholder så meget livsfilosofi at de kan anvendes i din dagligdag. Til hvad dog? - Til det du har lyst til!


 

Trin 1: Menneskekundskab

Det værste et menneske kan gøre mod sig selv er at gøre uret mod andre.
Henrik Ibsen (1859-1915) Norsk dramatiker

Hvad der er begyndt i vrede ender i skam.
Benjamin Franklin (1706-1790) Amerikansk filosof, opfinder og politiker

Når vreden viser sig - Tænk på konsekvenserne.
Kung-fu-tse (552-479 f.kr) Kinesisk filosof

Et menneske viser aldrig så tydeligt sin egen karakter, som når han beskriver et andet menneske.
Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825) Tysk forfatter

Din ven er den mand, som ved alt om dig, og stadig holder af dig.
Elbert Hubbard (1859-1915) Amerikansk filosof

At se og lytte til den ondskabsfulde er allerede begyndelsen af ondskabsfuldhed.
Kung-fu-tse (se omtale tidligere)

Den eneste måde at have en ven er at være én.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Amerikansk filosof

Mange individer har, lige som uslebne diamanter, skinnende kvaliteter under en grov overflade.
Decimus Junius Juvenalis (55-135) Romersk digter

Hun byggede en høj mur om sin grund og klagede over sin isolation.
Charlotte Seemann

 

 

FØRSTE UDFORDING:

 

Lav nedenfor en liste over 10 mennesker som du ikke bryder dig om:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

 

Lav nu en liste over 10 mennesker som du godt kan acceptere, men som ikke siger dig noget særligt::

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

 

Lav nu listen over 10 mennesker som du synes virkelig godt om:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. __________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. __________________________________________________________

9. __________________________________________________________

10. __________________________________________________________

 

OK, ærligt. Hvilken liste blev hurtigst udfyldt, denne lille øvelse er mit lille spejl til dig. I denne øvelse ser du ligeså meget af dig selv som af andre. Hvilken liste var nemmest at udfylde? Lad os nu sige at du slet ikke kunne finde nogen at skrive på en af listerne... Ja, det ville selvfølgelig have stor betydning hvilken liste der var tom...

Denne øvelse kan du gentage om et halvt år, for at se om du har udviklet dig.

Dit liv har noget at gøre med hvad du gør, og i lidt mindre grad hvad andre gør...

( Hov, hvis du stadig sidder og bare læser, og altså endnu ikke har udfyldt ovenstående overhovedet, vil jeg bede dig om noget... Ser du, der er såmænd intet i vejen med at være teoretiker, men hvis du gerne vil forbedre dit liv, skal du være praktisk også. Det teoretiske skal relateres til det konkrete! - Så fat pennen!)


Trin 2: Livets gang

At indse sine fejl er vejen til fuldkommenhed.
Lao-tse (604-532 f.kr.) Kinesisk filosof

At gøre en fejl, og ikke gøre den god igen, det er først at fejle.
Kung-fu-tse (se omtale tidligere)

Oh hvilket indviklet net vi væver, når vi begynder at bedrage.
Walter Scott (1771-1832) Skotsk digter og historiker

En løgn lever ikke længe nok til at blive gammel.
Sofokles (495-406 f.kr.) Græsk tragedieforfatter

Sørg for at ingen hader dig med god grund.
Publilius Syrus (f. kr. ca. 100-?) Romersk digter

Det er en dobbelt fornøjelse at svigte den der svigtede.
Jean de La Fontaine (1621-1695) Fransk forfatter

Jeg ødelægger min fjende når jeg gør ham til min ven.
Abraham Lincoln (1809-1865) Amerikansk præsident

Man kan ikke give mennesker varig hjælp ved at gøre det for dem, som de selv burde gøre.
Abraham Lincoln (se omtale tidligere)

Det er en større skam at nære mistro til sine venner end at blive skuffet af dem.
Francois La Rochenfoucauld (1613-1680) Fransk forfatter

 

ANDEN UDFORDING:

 

Lav herunder en liste over 10 ting, du ikke ville bryde dig om ved andre mennesker, men som du ville kunne leve med!

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

6. _______________________________________________________________

7. _______________________________________________________________

8. _______________________________________________________________

9. _______________________________________________________________

10._______________________________________________________________

 

Lav her en liste over de ting, som andre gentagende gange har været irriteret over ved dig:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

6. _______________________________________________________________

7. _______________________________________________________________

8. _______________________________________________________________

9. _______________________________________________________________

10._______________________________________________________________

 

De fleste har nok et idealbillede af f.eks den person de gerne vil have som partner. Men, oh gru: Der findes ingen drømmepartner, der findes ingen perfekte mennesker! Dette betyder dog ikke at man ikke kan være lykkelig sammen med andre mennesker, det betyder heller ikke at man skal finde sig i hvad som helst. Det betyder derimod at menneskelige forhold skal skabes med tolerance og tålmodighed. Ovenstående lister er mit "tolerance-barometer". Prøv at lav ovenstående lister en gang til, denne gang prøv virkelig at være hudløs ærlig. Hvis du om et halvt år har meget nemt ved at udfylde den første liste men ret svært ved den anden går det bestemt i den rigtige retning.

(Bemærk at dette "kursusforløb" kan laves igen med mellemrum, altid med udbytte i form af forøget indsigt i sig selv og andre)


Trin 3: Forandring

Der gror ikke mos på en rullende sten.
Publilius Syrus (se omtale tidligere)

Alt ændrer sig, intet forbliver uden ændring.
Gautama Siddnartha, Buddha (563-483 f.kr.) Grundlægger af den buddhistiske religion og filosofi

Al menneskets succes er frugten af at turde.
Herodot (484-425 f.kr.) Græsk historiker

Intet er umuligt, der er veje der fører til alt. Det er ofte bare for at undskylde os at vi siger at tingene er umulige.
Francois La Rochenfoucauld (se omtale tidligere)

Man kan ikke samle roser uden at stikke sig på tornene.
Pilpay (300 - ? f.kr.)

Skønhed er magt - et smil er dets våben.
Charles Reade (1814-1884)

 

TREDJE UDFORDING:

Noter nedenfor 10 ting som du egentlig gerne vil, men som du har udsat eller undgået at gennemføre.

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

Beskriv 10 ting ved dig selv som du er utilfreds med:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

Streg nu de ting ud på den sidste liste som du ikke kan gøre noget ved (f.eks. din højde eller din fortid).

Selvtillid kommer indefra, det har intet at gøre med f.eks. dit udseende, men det ville have alt at gøre med hvor afhængig du er af, hvad andre synes om f.eks. dit udseende....

"Elsk din næste som dig selv" betyder at du nødvendigvis - for at kunne elske verden omkring dig - må elske dig selv!

Udvælg nu et punkt fra den første liste - og før det ud i livet! - Der er frit valg, men realiser et af punkterne, NU!

(Hov! Hvis du ikke - i dette hellige øjeblik hvor du læser dette - har realiseret et af ovenstående punkter har du ikke fattet formålet med dette trin!
GÅ TILBAGE og start forfra på trin 3!!!)


Trin 4: Evnen til selvstændigt at vurdere

ADVARSEL: DEN NÆSTE SEKTION ER LANG... LIVET ER OGSÅ LANGT, DU VIL FÅR BRUG FOR HVERT ENESTE GULDKORN - LÆS FØLGENDE SIDER GRUNDIGT OG MED ÅBENT SIND:

 

Al vor viden har dets udspring i vores sanseindtryk.
Leonardo Da Vinci (1452 - 1519) Italiensk kunstner, botaniker, filosof m.v
.

Det man har lært at forstå , frygter man ikke længere.
Marie Curie (1867-1937) Polsk/fransk kemiker

"Når du ved noget - så hold fast på at du ved det.
Når du ikke ved, så vær klar over at du ikke ved
- Dette er viden."
"Uvidenhed er sindets nat, en nat uden måne eller stjerner."

Kung-fu-tse (se omtale tidligere)

Livet i sit højeste stadie består af forståelse
L. Ron Hubbard (1911-1986) Amerikansk filosof.

Man bør ikke selv om man er nok så beskeden altid tage hensyn til andres dom;
ofte bør man sætte sig udover alles.

Georg Brandes (1842-1927) Dansk kritiker og forfatter

Misundelse er sjælelig smålighed.
William Hazlitt (1778-1830) Engelsk kritiker

Mod består ikke i at overse fare, men i at se faren og overvinde den.
Johann Paul Friedrich Richter (se omtale tidligere)

Det sind der forstår sig selv tilhører sindet hos et frit menneske.
L. Ron Hubbard
(se omtale tidligere)

Et menneske er så dødt som det ikke kan kommunikere
og så levende som det kan kommunikere.
L. Ron Hubbard
(se omtale tidligere)

To regler for en lykkelig tilværelse:
1. Vær i stand til at opleve hvad som helst.
2. Forårsag kun de ting, som andre med lethed kan opleve.
L. Ron Hubbard
(se omtale tidligere)

Den kriminelle beskylder andre for ting han selv gør.
L. Ron Hubbard
(se omtale tidligere)

Intelligens er evnen til at erkende, opstille og løse problemer.
L. Ron Hubbard
(se omtale tidligere)

Halvdelen af sandheden er ofte en stor løgn.
Benjamin Franklin (Se omtale tidligere)

"En løgn kan rejse hele verden rundt mens sandheden er i gang med at tage sine sko på"
"Er du i tvivl, så sig sandheden."
Mark Twain (1835-1910) Amerikansk forfatter

Sandheden er en hård røst at høre.
Johanne Louise Heiberg (1812-1890) Dansk skuespillerinde

Fortiden kan ikke ændres, fremtiden er stadig i din magt.
Hugh White (1773-1840)

Fantasi er mere vigtigt end viden.
Albert Einstein (1879-1955) Tysk-amerikansk fysiker

Geniet repræsenterer 1% inspiration og 99% transpiration.
Thomas A. Edison (147-1931) Amerikansk opfinder

Ideer kommer tit ligesom kyllinger den ene oven på den anden.
H. C. Andersen (1805-1875) Dansk eventyrforfatter

Gode karaktertræk er ikke formet i løbet af en uge eller en måned.
De er skabt bid for bid hver dag.

Sivananda (1887-?)

En forsigtig mands hus brænder ikke ned.
Kinesisk ordsprog

Jeg er mere optaget af visioner om fremtiden end af historier om fortiden.
Thomas Jefferson (1743-1826) Amerikansk præsident

Jeg ved, hvorfor så mange mennesker kan lide at kløve brænde.
Det er en beskæftigelse, hvor man ser resultaterne med det samme.

Albert Einstein (se omtale tidligere)

En mand uden smil må ikke åbne en forretning.
Kinesisk ordsprog

Det bliver dyrt for dig at købe noget, blot fordi det er billigt.
Thomas Jefferson (se omtale tidligere)

Der findes kun et eneste gode: visdom, og kun et onde: uvidenhed.
Sokrates (470-399 f.kr.) Græsk filosof

Man kan narre nogle folk altid og alle folk engang imellem,
men man kan ikke narre alle folk altid.

Abraham Lincoln (se omtale tidligere)

Den, som ikke frygter sine medmennesker, finder ingen grund til at tyrannisere dem.
Bertrand Russel (1872-1970) Engelsk filosof og matematiker

Hvo, som vover, mister fodfæstet for en stund - hvo som intet vover, mister sig selv.
Søren Kierkegaard (1813-1855) Dansk filosof og teolog

Der findes et princip, der virker mod al oplysning og mod alle argumenter. Et princip, der ikke
kan føre til andet end at holde mennesket i evig uvidenhed. Det princip er, at man foragter
noget, før man undersøger det nærmere.

Herbert Spencer (1820-1903) Engelsk filosof

Der er to slags love: Retfærdige og uretfærdige. Jeg ville være den første til at anbefale
overholdelsen af retfærdige love. Man har ikke blot en juridisk, men også en moralsk
forpligtelse til at adlyde retfærdige love. Modsætningsvis har man en moralsk forpligtelse til
at bryde uretfærdige love.

Martin Luther King (1929-1968) Amerikansk præst og borgerrettigheds forkæmper

Jeg tænker, derfor er jeg.
René Descartes (1596-1650) Fransk filosof og matematiker

Alle tænker vi på , at verden burde forandres. Men ingen tænker
på , at vi selv burde være anderledes

Leo Tolstoj (1828-1910) Russisk forfatter og filosof

Computere er ubrugelige - De kan kun give svar.
Pablo Picasso (1881-1973) Spansk maler og skulptør

Man kan komme til verdens ende på en løgn - men man kan aldrig
komme tilbage igen.

Gammelt russisk ordsprog

De eneste som aldrig begår fejl er de, som aldrig gør noget.
Theodore Roosevelt (1882-1945) Amerikansk præsident.

En dyb følelsesmæssig overbevisning om tilstedeværelsen af en overordnet intelligens. som er
åbenbaret i det ufattelige univers, danner min forestilling om gud. Videnskab uden religion
er lam, religion uden videnskab er blind.

Albert Einstein (se omtale tidligere)

 

FJERDE UDFORDING:

Kig hele mappen igennem og udvælg personligt dine 10 favorit-citater,
skriv dem herunder med dine egne ord:

1. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. __________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Udvælg nu den sætning af de ovenstående 10, som siger dig mest.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Noter nedenfor 10 ting som du mener om livet, religion, filosofi eller politik:

1. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. __________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

9. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

10. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Udvælg nu ud af dine egne 10 punkter det vigtigste punkt. Skriv det kortest
muligt på nedenstående linier:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 


Nå.... ?

Du kan lave hele kurset igen om et par uger eller år. Du ville igen få udbytte af det!

Men det stopper ikke her! Hver dag præsenteres du for udtalelser fra mennesker, og nogle
af disse udtalelser er ikke det papir værd de skrevet på! - Kend forskellen - og når du ser et
ægte guldkorn, skriv det dig bag øret!

Du står nu i gæld til mig... Jo mere grundigt du har lavet kurset, desto mere i gæld ...

Din gæld betaler du på to måder:

1. Ved at anbefale dette kursusforløb til andre.

2. Ved at du sender mig en e-mail

Det du skal skrive er det du skrev på de sidste to linier og dine øvrige kommentarer.

Jeg hører gerne fra dig.

Mvh

Mikkel Urup

Copyright © 2004 ved Mikkel Urup. Alle rettigheer forbeholdt

Copyright © 2012 ved Mikkel Urup. Alle rettigheder forbeholdt.